AKCİĞER HASTALIKLARINA KARŞI CHUFA-AKADEMİK ÇALIŞMALAR-3
10 Temmuz 2020

AKCİĞER HASTALIKLARINA KARŞI CHUFA-AKADEMİK ÇALIŞMALAR-3

Thelma E. Ihedioha, RitaOdo, UwakweSimonOnoja, John IkechukwuIhedioha, 2019. Effects of methanolictuberextract of CyperusesculentusLinn (tigernuts) on sub-acuteliverdamage in albino rats.Africanjournal of pharmacyandpharmacology 13(15):236-243

DOI: 10.5897/AJPP2019.5049

Bu çalışma, albino sıçanlarda Cyperusesculentusmetanolik yumru ekstraktının (CEME) karbon tetraklorür (CCI4) kaynaklı sub-akut karaciğer hasarı üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Kurutulmuş C. esculentus yumruları toz haline getirildi ve% 80 metanol kullanılarak soğuk maserasyonlaekstrakte edildi. Her biri 5'er kişilik 6 gruba (AF) rastgele atanan 30 albino sıçan çalışma için kullanıldı. Subl akut karaciğer hasarı, CCl 4'ün intra-peritonealenjeksiyonları kullanılarak Grup AE sıçanlarında uyarıldı. Grup A, damıtılmış su plasebo ile tedavi edilirken, Grup B, C ve D, sırasıyla 200, 400 ve 800 mg / kg CEME ile tedavi edildi. Grup E'ye 100 mg / kg Silimarin uygulandı ve Grup F'ye damıtılmış su plasebo verildi. Tedavi 15 gün boyunca ağızdan yapıldı, daha sonra hepatoselüler bütünlük ve karaciğer fonksiyonu değerlendirildi. Sonuçlar, CEME ile yapılan tedavinin (tüm dozlarda), grup A sıçanlarına kıyasla, CEME ile tedavi edilen gruplara kıyasla, serum alaninaminotransferaz ve aspartataminotransferaz aktivitelerini, bilirubin seviyelerini ve nispi karaciğer ağırlığını önemli ölçüde azalttığını (p <0.05) gösterdi. Çalışmada kullanılan CEME'nin uygulanmasının, hepatosellüler bütünlüğün önemli ölçüde korunmasına, bilirubininhepatik atılımının arttırılmasına ve karaciğerin CC1 ile indüklenen inflamatuar genişlemesinin iyileşmesine yol açtığı sonucuna varılmıştır.

İletişim

Balcalı Mah. Çukurova Üniv. Balcalı Kampüsü Blv. Teknokent A No:19 /B1 SARIÇAM/ ADANA

0532 134 52 57

info@fifarmtr.com fifarmtr@gmail.com

whatsapp